EU stöd

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgVi har fått vår ansökan om företagsstöd beviljad från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Europeiska havs-och fiskerifonden. Stödet representerar 40% av våra aktuella investeringskostnader eller högst 276 960kr och avser nytt material, ny utrustning och köp av tjänst för renovering och utveckling av vår restaurang/B&B. Syftet med investeringen är att minska energiåtgång och uppvärmningskostnader och genom bättre anpassning och kapacitetsökning av lokaler öka antalet besökare på landsbygden och därmed skapa nya arbetstillfällen. Stödet betalas inte ut förrän investeringarna är gjorda och betalda. Ansökan handlar om följande investeringar:

Tilläggsisolering

Installering av isolerade fönster och dörrar i matsal

Installering av värmepump

Ny restauranganpassad avloppsanläggning med fettavskiljare

Renovering av dusch/toalett

Renovering av kök

Utrustning till köket

Bygg av förrådsbyggnad

Vi är jättetacksamma för det här stödet och ser fram emot att genomföra dessa investeringarna samt fler t.ex:

Köp av mark för att ha egna betande djur

Utökning av grönsakslandet med ett långsiktigt mål att vara självförsörjande på grönsaker

Bygge av ett växthus för både extra platser för restauranggäster samt möjligheten förlänga odlingssäsongen