Björgårdens Dala Pälsfår
Getost och killingkött från Garsås mejeri
Våra egna får
Massarbäck
Egen fiskat
Abborre och Siljansöring
Kräftor från Siljan
Vilt direkt från jägarna
Svamp från skogen
Egen grönsaksodling
Egna vaktlar
Hästkött
Älvdalslax
Älvdalsrom
Blommor & vildaväxter
Bär från skogen
prev / next